+370 444 60318

El. p. info@tsrc.lt

Birutės g. 60, LT-87118, Telšiai

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą Telšių sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pareigoms eiti

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. birželio 28 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,1-13,7 bazinio dydžio. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo …

Vertimas »