Search
Close this search box.

Orientavimo sporto treneris Darbo krūvis – 0,39 etato. Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 668,45 Eur už 0,39 etato. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d. Darbo pobūdis: Orientavimo sporto treneris yra aukšto meistriškumo sporto specialistas, atsakingas už sportininkų paruošimą aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir vadovavimą šioms varžyboms. Treneris organizuoja …

Fizinio rengimo treneris Darbo krūvis – 0,5 etato. Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 856,99 Eur už 0,5 etato. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d. Darbo pobūdis: Fizinio rengimo treneris yra atsakingas už sportininkų fizinio pasirengimo planavimą ir vykdymą. Jis sudaro treniruočių planus, stebi ir reguliuoja sportininkų treniruočių krūvius …

Pareigybės aprašymas: antrepreneris Darbo krūvis – 0,5 etato. Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 723,09 Eur už 0,5 etato. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Darbo pradžia – 2024 m. birželio 12 d. Darbo pobūdis: Antrepreneris bus atsakingas už sporto tarybos ir sporto įstaigų veiklos efektyvinimą, regioninio ir tarp sritinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą bei fizinio aktyvumo ir …

Pateikiame susipažinimui apie TSRC vadovo veiklos ataskaitą už 2023 m. Savo pasiūlymus ar pastebėjimus, prašome pateikti Centro tarybai. Švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaita 2023 m.

2024 m. sausio 7 d. nuo 12:00 val. Iki 13:30 val. Lietuvos moksleivių krepšinio lyga (MKL) kartu su Telšių miesto savivaldybe bei Telšių sporto ir rekreacijos centru organizuoja edukacinį seminarą, skirtą MKL treneriams, Telšių sporto centro specialistams, bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros mokytojams ir Telšių miesto sporto organizacijų atstovams. Pagrindinė seminaro idėja – skatinti trenerių …

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. birželio 28 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,1-13,7 bazinio dydžio. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo …

ADMINISTRACIJA

Vertimas »