Search
Close this search box.

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą Telšių sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data – 2021 m. lapkričio 3 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,5-13,7 bazinio dydžio. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 2.1.    turėti pedagogo kvalifikaciją …

Vertimas »