Search
Close this search box.

Centro veiklos sritys:

 • neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vykdymas;
 • talentingų sportininkų paieška, rengimas Savivaldybės ir Lietuvos Respublikos rinktinėms, sporto klubams;
 • suaugusiųjų fizinio aktyvumo ir sportinio užimtumo organizavimas ir vykdymas;
 • žmonių su negalia integracija į visuomenę per sportinę veiklą;
 • sporto bazių priežiūra ir eksploatavimas;
 • metodinės paramos teikimas mokymo įstaigoms, sporto organizacijoms, seniūnijoms.

Centro veiklos rūšys ir kodai:

 • kitas mokymas – 85.5;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas – 85.51;
 • kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas – 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60.

Kitos veiklos rūšys:

 • sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93;
 • sportinė veikla – 93.1;
 • sporto klubų veikla – 93.12;
 • kita sportinė veikla – 93.19;
 • sporto įrangos nuoma – 77.21.40;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla – 55.20.20; 
 • sporto įrenginių eksploatavimas – 93.11.
Vertimas »