Search
Close this search box.

Nuostatai-2015

SUDERINTA                                                                        PATVIRTINTA

Asociacija „Krantietis“                                                           Telšių sporto ir rekreacijos centro

Pirmininkas                                                                             direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d.

Arvydas Kaveckis                                                                  įsakymu Nr. 27

__________________

2015 M. TELŠIŲ RAJONO KAIMO SENIŪNIJŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas – pasiekti, kad gyventojai organizuotai ir sistemingai sportuotų gyvenamose vietose.

2.  Uždaviniai:

2.1. Skatinti sporto visiems plėtrą seniūnijose, puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, didinti gyventojų fizinį aktyvumą.

2.2. Nustatyti sportiškiausias rajono seniūnijas.

2.3. Skatinti bendruomenių tarpusavio bendravimą, tolerancija ir supratimą.

II. VADOVAVIMAS IR TEISĖJAVIMAS

3. Telšių rajono kaimo seniūnijų sporto žaidynių I etapą organizuoja Telšių sporto ir rekreacijos centras, vykdo Asociacija „Krantietis“.

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

4. Žaidynes organizuoja ir vykdo Telšių sporto ir rekreacijos centras.

5. Žaidynėse vykdomos sporto šakos:

5.1. šaškės 2+1 – 2015 m. balandžio mėn., „Džiugo“ gimnazija, Sedos 29, Telšiai;

5.2. šachmatai 2+1 – 2015 m. balandžio mėn.; „Džiugo“ gimnazija, Sedos 29, Telšiai;

5.3. stalo tenisas 2+1 – 2015 m. balandžio mėn., V. Borisevičiaus gimnazija, Džiugo g. 6, Telšiai;

5.5. smiginis 2+1 – 2015 m. balandžio mėn., TSRC salė, Birutės 60, Telšiai;

5.6. seniūnų trikovė – 2015 m. balandžio mėn., TSRC salė, Birutės 60, Telšiai;

5.4. krepšinis 3×3 – 2015 m. gegužės mėn., TSRC salė, Birutės 60, Telšiai;

5.7. futbolas 5×5 – 2015 m. gegužės mėn., TSRC salė, Birutės 60, Telšiai;

5.8. parko tinklinis 3×3 – 2015 m. gegužės mėn., Degaičių seniūnija, Degaičių 5, Degaičių k.;

5.9. virvės traukimas (vyrai) – 2015 m. gegužės mėn., Degaičių seniūnija, Degaičių 5, Degaičių k.

IV. DALYVIAI IR PARAIŠKOS

6. Žaidynėse dalyvauja seniūnijų komandos, kurias sudaro šiose seniūnijose gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai  ir toje seniūnijoje dirbantys, bet gyvenamosios vietos seniūnijoje nedeklaravę, sporto organizatoriai.

7. Dalyvių amžius – 18 metų ir vyresni(moterys ir vyrai).

8. Žaidynėse neleidžiama dalyvauti 2013/2014 metų šalies sporto šakų:

8.1. krepšinio LKL, RKL, NKL, LMKL, LNK, studentų lygos dalyviams;

8.2. futbolo A lygos, I lygos dalyviams;

8.3. stalo teniso aukščiausios lygos, I lygos dalyviams;

8.4. tinklinio, šaškių, šachmatų, smiginio aukščiausios ir I lygos, Lietuvos čempionatų dalyviams;

9. Išankstinės paraiškos siunčiamos el. paštu inga.mikiene@tsrc.lt iki balandžio 16 dienos nurodant sporto šakų komandų ir dalyvių skaičių. Kiekvienos sporto šakos vardinės paraiškos siunčiamos tuo pačiu adresu ne vėliau, kaip viena savaitė iki varžybų dienos.

10. Žaidynių dalyviai privalo turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.

V. FINANSAVIMAS

11. Seniūnijų sporto žaidynių apdovanojimų išlaidos apmokamos iš laimėto Telšių sporto ir rekreacijos centro projekto „VIII-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo organizavimas“ lėšų. Teisėjavimo išlaidos apmokamos iš asociacijos „Krantietis“ sąskaitos surinktų žaidynių nario mokesčio (seniūnijos nario mokestis 30 €).

12. Sportininkų išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

VI. VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA

13. Šaškės. Komandos sudėtis:  2 vyrai, 1 moteris ir vadovas- treneris. Žaidžiama ratų sistema. Kiekvienam dalyviui partijai sužaisti skiriama po 15 min.

14. Šachmatai. Komandos sudėtis:  2 vyrai, 1 moteris ir vadovas- treneris. Žaidžiama ratų sistema. Kiekvienam dalyviui partijai sužaisti skiriama po 15 min.

15. Stalo tenisas. Komandos sudėtis: 2 vyrai, 1 moteris ir vadovas- treneris. Varžybos vykdomos rato sistema, nustatomos visos vietos.

16. Krepšinis 3×3. Komandos sudėtis 3 žaidėjai, 1 atsarginis ir vadovas–treneris. Rungtyniauja moterų vienos amžiaus grupė (18 metų ir vyresnės)  ir vyrų komandos dviejų amžiaus grupių: 20-40 metų, 41 m. ir vyresni. Rungtynių trukmė 10 min. nestabdant laiko.

17. Parko tinklinis 3×3. Komandos sudėtis: 3 žaidėjai, 1 atsarginis ir vadovas-treneris. Žaidžia vyrų ir moterų komandos. Žaidžiami 2 setai, kiekvienas iki 21 taško. Rungtynių nugalėtojas nustatomas sumuojant abiejų setų taškus, o esant vienodam rezultatui, žaidžiama papildomai iki pirmo laimėto taško.

18. Futbolas 5×5. Komandos sudėtis: 5 žaidėjai, 2 atsarginiai, vartininkas  ir vadovas-treneris. Žaidžiami du kėliniai po 10 min. Pertrauka tarp kėlinių 5 min.

19. Smiginis. Komandos sudėtis 2 vyrai, 1 moteris ir vadovas-treneris. Metama į taikinį aštuonis kartus po 3 strėlytes.

20. Seniūnų trikovės varžytuvės. Dalyvauja seniūnai arba jų pavaduotojai šiose rungtyse: smiginis, baudų mėtymas į krepšį ir viena atrakcioninė rungtis.

21. Virvės traukimas. Komandą sudaro 7 sportininkai: 6 dalyviai, 1 atsarginis ir komandos vadovas arba treneris. Per visą varžybų laiką galimas tik vienas keitimas.  Neleidžiama varžytis dėvint batus su metaliniais apkaustais. Komandos nesveriamos. Jei po varžybų komandos turės po vienodai taškų ir bus sprendžiamas klausimas dėl patekimo  į tolesnį etapą, jos bus pasveriamos ir į tolesnį etapą pateks mažesnį svorį turinti komanda. Finaliniuose traukimuose esant lygiosioms vyks trečiasis – lemiamas traukimas.

VII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

22. Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias varžybų taisykles.

23. Visose varžybose vedama bendroji įskaita tarp seniūnijų komandų. Komandinių sportinių žaidimų – krepšinio, futbolo ir tinklinio varžybose už užimtas vietas skiriami taškai: I – 22 tšk., II – 20 tšk., III – 18 tšk., IV – 16 tšk., V – 14 tšk., VI – 12 tšk., VII – 10 tšk., VIII – 8 tšk., IX – 6 tšk., X – 4 tšk., nedalyvavimas – 0 tšk. Per pusę mažiau taškų skiriama už užimtas vietas stalo teniso, šachmatų, šaškių, seniūnų trikovės  ir smiginio varžybose.

24. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama seniūnijai, kurios komanda iškovojo daugiau pirmų vietų ir t.t.

VIII. APDOVANOJIMAS

25. Žaidynių atskirų sporto šakų komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos taurėmis, dalyviai – medaliais. Kompleksinės įskaitos seniūnija nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos taurėmis.

_________________________________________

Parengė

Inga Mikienė, mob. tel. 8 655 77558

Facebook
Vertimas »