Search
Close this search box.

Telšių sporto ir rekreacijos centras skelbia atranką plaukimo trenerio pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas – treneris.

Darbo krūvis – 0,78 etato.

Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 1336,91 Eur už 0,78 etato.

Skiriama vienkartinė 5000 Eur kompensacija atvykstantiems dirbti į Telšius pagal trūkstamų specialistų pritraukimo skatinimo programą.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d.

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį sporto studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba turėti aukštąjį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti baigus mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas;

1.2. geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;

1.3. kompiuterinis raštingumas – gerai mokėti dirbti kompiuteriu;

1.4. bendradarbiavimo su kolegomis, mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei darbo su jais komandoje įgūdžiai;

1.5. sportinio plaukimo plaukikų grupių rengimo planavimo ir treniravimo įgūdžiai;

1.6. treniruočių stovyklų, plaukimo varžybų organizavimo ir vykdymo įgūdžiai.

  1. Pretendentų pranašumai:

2.1. plaukimo (sporto), trenerio darbo patirtis;

2.2. universitetinis sporto išsilavinimas, treniravimo sistemų studijos;

2.3. mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). Mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

2.4. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

3.Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.4. kvalifikacinę kategoriją dokumento patvirtinančią kopiją;

3.5. gyvenimo aprašymą;

3.6. motyvacinį laišką.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2024 m. gegužės 28 d., pabaiga – 2024 m.  rugpjūčio 16 d., iki 17.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2024 m. rugpjūčio 20 d. Apie konkretų pokalbio laiką kiekvieną pretendentą informuosime asmeniškai.

Dokumentai pateikiami:

  • Adresu: Birutės g. 60, LT-87118, Telšiai.
  • Siunčiant registruotu laišku.
  • Elektroniniu paštu – info@tsrc.lt.
  • Telefonas pasiteiravimui: (8 444) 60 318; +370 655 77558.
Facebook
Vertimas »