Search
Close this search box.

Telšių sporto ir rekreacijos centras skelbia atranką fizinio aktyvumo specialisto pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas – fizinio aktyvumo specialistas.
Darbo krūvis – 0,5 etato.
Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – nuo 461,55 Eur iki 488,70 Eur už 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbo pradžia – 2022 m. vasario 1 d.

Pretendentas fizinio aktyvumo specialisto pareigoms užimti turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Turėti sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį arba būti baigusiam fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą ir įgijusiam atitinkamą kvalifikaciją arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 • Turėti aukštąjį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti baigusiam mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos sporto įstatymą.
 • Mokėti naudotis naujausia literatūra, metodiniais nurodymais.
 • Mokėti organizuoti ir vykdyti sporto renginius.
 • Organizuoti veiklą, tenkinančią bendruomenės saviraiškos ir saviugdos poreikius bei kultūrinius interesus.
 • Gebėti įforminti dokumentus, žinoti raštvedybos reikalavimus.
 • Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, konstruktyviai spręsti problemas; būti pareigingam, darbščiam, nepriekaištingos reputacijos.
 • Žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2022 m. sausio 6 d., pabaiga – 2022 m. sausio 24 d., iki 17.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2022 m. sausio 31 d. Apie konkretų pokalbio laiką kiekvieną pretendentą informuosime asmeniškai.

Dokumentai pateikiami:

 • Adresu: Birutės g. 60, LT-87118, Telšiai.
 • Siunčiant registruotu laišku.
 • Elektroniniu paštu – info@tsrc.lt.
 • Telefonas pasiteiravimui: (8 444) 60318; 8 675 48234.

 

Facebook
Vertimas »