Search
Close this search box.

Telšių sporto ir rekreacijos centras skelbia atranką plaukimo trenerio pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas – treneris.

Darbo krūvis – 0,61 etato.

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.

Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – nuo 940 Eur iki 962 Eur už 0,61 etato.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. aukštasis išsilavinimas ir trenerio (sporto mokytojo – plaukimo trenerio) kvalifikacija;

1.2. geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;

1.3. kompiuterinis raštingumas – gerai mokėti dirbti kompiuteriu;

1.4. bendradarbiavimo su kolegomis, mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei darbo su jais komandoje įgūdžiai;

1.5. sportinio plaukimo plaukikų grupių rengimo planavimo ir treniravimo įgūdžiai;

1.6. treniruočių stovyklų, plaukimo varžybų organizavimo ir vykdymo įgūdžiai.

2. Pretendentų pranašumai:

2.1. plaukimo (sporto), trenerio darbo patirtis su neįgaliaisiais;

2.2. universitetinis sporto išsilavinimas, treniravimo sistemų studijos;

2.3. mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). Mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

2.4. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

3.Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.4. kvalifikacinę kategoriją dokumento patvirtinančią kopiją;

3.5. gyvenimo aprašymą;

3.6. motyvacinį laišką.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2023 m. liepos 4 d., pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 18 d., iki 17.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2023 m. rugpjūčio 21 d. Apie konkretų pokalbio laiką kiekvieną pretendentą informuosime asmeniškai.

Dokumentai pateikiami:

  • Adresu: Birutės g. 60, LT-87118, Telšiai.
  • Siunčiant registruotu laišku.
  • Elektroniniu paštu – info@tsrc.lt.
  • Telefonas pasiteiravimui: (8 444) 60 318; 8 675 48234.
Facebook
Vertimas »