Search
Close this search box.

Telšių sporto ir rekreacijos centras skelbia atranką šaškių trenerio pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas – treneris.

Darbo krūvis – 0,36 etato.

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.

Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – nuo 545,72 Eur iki 567,82 Eur už 0,36 etato.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentas šaškių trenerio pareigoms užimti turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą edukologijos mokslų studijų srities kūno kultūros ir sporto krypties išsilavinimą.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos sporto įstatymą.
 • Vykdyti šaškių ugdymo programų reikalavimus.
 • Mokėti naudotis naujausia literatūra, metodiniais nurodymais, gebėti pritaikyti ją mokomajame treniruočių procese.
 • Mokėti organizuoti ir vykdyti šaškių renginius.
 • Organizuoti veiklą, tenkinančią sportininkų saviraiškos ir saviugdos poreikius bei kultūrinius interesus.
 • Gebėti įforminti dokumentus, žinoti raštvedybos reikalavimus.
 • Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, konstruktyviai spręsti problemas; būti pareigingam, darbščiam, nepriekaištingos reputacijos.
 • Žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus.

Privalumai:

 • Turėti šaškių žaidimo pagrindus, įgytus sporto organizacijose.
 • Turėti patirties žaidžiant šaškėmis Lietuvos čempionatuose ar pirmenybėse.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos pažymėjimo kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Motyvacinį laišką.
 8. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2023 m. gegužės 2 d., pabaiga – 2023 m. birželio 1 d., iki 17.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2023 m. birželio 5 d. Apie konkretų pokalbio laiką kiekvieną pretendentą informuosime asmeniškai.

Dokumentai pateikiami:

 • Adresu: Birutės g. 60, LT-87118, Telšiai.
 • Siunčiant registruotu laišku.
 • Elektroniniu paštu – info@tsrc.lt.
 • Telefonas pasiteiravimui: (8 444) 60 318; 8 675 48234.
Facebook
Vertimas »