Search
Close this search box.

Telšių sporto ir rekreacijos centras skelbia atranką tinklinio trenerio pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas – treneris.

Darbo krūvis – 0,22 etato.

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.

Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – nuo 324,53 Eur iki 330,21 Eur už 0,22 etato.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentas tinklinio trenerio (-ės) pareigoms užimti turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą edukologijos mokslų studijų srities kūno kultūros ir sporto krypties išsilavinimą.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos sporto įstatymą.
 • Vykdyti tinklinio ugdymo programų reikalavimus.
 • Mokėti naudotis naujausia literatūra, metodiniais nurodymais, gebėti pritaikyti ją mokomajame treniruočių procese.
 • Mokėti organizuoti ir vykdyti tinklinio renginius.
 • Organizuoti veiklą, tenkinančią sportininkų saviraiškos ir saviugdos poreikius bei kultūrinius interesus.
 • Gebėti įforminti dokumentus, žinoti raštvedybos reikalavimus.
 • Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, konstruktyviai spręsti problemas; būti pareigingam, darbščiam, nepriekaištingos reputacijos.
 • Žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus.

Privalumai:

 • Turėti tinklinio žaidimo pagrindus, įgytus sporto organizacijose.
 • Turėti patirties žaidžiant tinklinį Lietuvos čempionatuose ar pirmenybėse.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos pažymėjimo kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Motyvacinį laišką.
 8. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2022 m. birželio 6 d., pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 26 d., iki 17.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2022 m. rugpjūčio 17 d. Apie konkretų pokalbio laiką kiekvieną pretendentą informuosime asmeniškai.

Dokumentai pateikiami:

 • Adresu: Birutės g. 60, LT-87118, Telšiai.
 • Siunčiant registruotu laišku.
 • Elektroniniu paštu – info@tsrc.lt.
 • Telefonas pasiteiravimui: (8 444) 60 318; 8 655 77558
Facebook
Vertimas »